Державне підприємство
Хотинське
Лісове господарство
Державне підприємство
Хотинське
Лісове господарство

Показники роботи за І півріччя 2017 року

Основні господарсько-фінансові показники роботи ДП «Хотинський лісгосп» за І півріччя 2017 року

Один. Вим. І півріччя   %  
  2017р. 2016р.    
1 2 3 4 5
Обсяг виробленої продукції в діючих цінах -всього тис.грн 27244,6 20196,1 134,9
в т.ч. — лісове господарство тис.грн 18756,3 11195,1 167,5
в т.ч. — деревообробка тис.грн 8488,3 9001,0 94,3
Обсяг реалізованої продукції власного виробництва в діючих цінах -всього тис.грн 20966,2 16603,0 126,3
в т.ч. — лісове господарство тис.грн 12505,0 7695,0 162,5
в т.ч. — деревообробка тис.грн 8461,2 8908,0 95,0
Із загального обсягу реалізації, в т.ч. на експорт — всього тис.грн 4331,2 7377,4 58,7
в т.ч. — лісове господарство тис.грн 0,0    
в т.ч. — деревообробка тис.грн 4331,2 7377,4 58,7
Питома вага експорту в реалізації % 20,7 44,4 -23,8
Заготівля деревини всього кбм 18622,9 17083,0 109,0
в т.ч. головне користування кбм 11510,0 11515,0 100,0
рубки догляду кбм 7112,9 5568,0 127,7
Реалізовано в круглому виді — всього кбм 12331 11764 104,8
в т.ч. — лісоматеріалів круглих кбм 2268 2308 98,3
— техсировини кбм 3820 3915 97,6
— паливних дров кбм 6243 5541 112,7
— хмиз кбм      
Перероблено деревини в цехах переробки — всього кбм 4320 4432 97,5
в т.ч. — лісоматеріалів круглих кбм 1335 2106 63,4
— техсировини кбм 2950 2247 131,3
— паливних дров кбм 35 79 44,3
Пущено деревини на випалюван.вугілля — всього кбм 707 879 80,4
— техсировини кбм 65 190 34,2
— паливних дров кбм 642 689 93,2
Фонд оплати праці — всього тис.грн 11057,7 7974,1 138,7
в т.ч. — лісове господарство тис.грн 9835,8 6694,5 146,9
з них — бюджетне фінансування тис.грн 0,0 0,0  
в т.ч. — деревообробка тис.грн 1221,9 1279,6 95,5
Середньооблікова чисельність — всього тис.грн 221 228 96,9
в т.ч. — лісове господарство тис.грн 186 188 98,9
з них — бюджетне фінансування тис.грн      
в т.ч. — деревообробка тис.грн 35 40 87,5
Середньомісячна зарплата — всього грн 7809,1 5607,7 139,3
в т.ч. — лісове господарство грн 8115,3 5751,3 141,1
з них — бюджетне фінансування грн 0,0    
в т.ч. — деревообробка грн 5989,7 4959,7 120,8
Сплата податків — всього тис. грн. 7238,0 5166,0 140,1
до державного бюджету тис. грн. 4579,0 2790,0 164,1
до місцевого бюджету тис. грн. 2659,0 2376,0 111,9
Сплата внесків до Державних цільових фондів тис. грн. 2250,0 1645,0 136,8
В т.ч. до Пенсійного Фонду тис. грн. 2250,0 1645,0 136,8
Кошти направлені на ведення лісового господ. без Головного користування (стр.10лг р.720+1020) тис. грн. 6292,7 3047,1 206,5
В т.ч. — за власні кошти тис. грн. 6292,7 3047,1 206,5
бюджетне фінансування тис. грн. 0,0    
Витрати на утримання, ремонт та будівництво лісових доріг тис. грн. 432,0    
Чистий прибуток тис.грн 572,0 167,0 342,5
Валюта балансу (ф.1 стр.1300) тис.грн 14126,0 10886,0 129,8
% зносу основних фондів (ф.1 стр.1012/1011) грн 60,2 63,3 95,1
Фондовіддача — всього (ТП/ф.1 стр.1010 на поч.+на кін./2)   3,4 2,9 117,2
в т.ч. — лісове господарство   2,1 1,7 123,5
в т.ч. — деревообробка % 1,3 1,2 108,3
Адміністративні витрати тис.грн 3303,0 2555,0 129,3
в т.ч. витрати на службові автомобілі тис.грн 181,0 97,0 186,6
Витрати на збут тис.грн 339,2 198,0 171,3
Директор                  І.П.Вілянський
 
Головний економіст        Т.В.Качан