Державне підприємство
Хотинське
Лісове господарство
Державне підприємство
Хотинське
Лісове господарство

Правила ведення лісового господарства

В останні роки в нашій державі значно посилилась зацікавленість громадян до діяльності лісогосподарських підприємств. Суспільство має право знати як охороняють ліси, як ведеться лісове господарство, хто здійснює лісокористування.
Як і інші галузі, лісове господарство регулюється великою кількістю законодавчих актів не лише на національному, а й на міжнародному рівні. Основними з них є Лісовий Кодекс України, Закон України про охорону навколишнього природного середовища, Закон України про Природно-заповідний фонд, міжнародні конвенції ратифіковані державою Україна, постанови Кабінету Міністрів України, тощо.
Звичайно більшість громадян не знайомі з основними засадами лісової науки та нормативними вимогами у сфері лісового господарства. Тому виникає різне бачення специфіки ведення лісового господарства, як позитивне так і негативне.
Згідно Лісового Кодексу України у постійне користування ліси на землях державної власності для ведення лісового господарства надаються спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, тобто лісгоспам. Форма власності більшості  лісгоспів державна, тому по суті більшість лісів в Україні належить державі.
Державне підприємство «Хотинське лісове господарство» створено в 1944 році, на даний час розміщене на території трьох адміністративних районів, загальна площа державного лісового фонду становить 16,2 тис.га. Головне завдання підприємства є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства, відтворення і збереження лісів. Безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів передбачає планомірне задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції, розширене відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності.
У відповідності до ст.65 ЛКУ використання лісових ресурсів здійснюється в порядку загального і спеціального використання. Загальне використання здійснюється громадянами з метою задоволення своїх власних потреб безоплатно,без закріплення за ними лісових ділянок та без надання відповідних дозволів. Тобто громадяни мають право збирати в лісі дикорослі трав’яні рослини, квіти, гриби, ягоди, тощо, крім випадків, передбачених лісовим кодексом та іншими законодавчими актами України, але тільки для власних потреб.
Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється згідно з спеціальними дозволами, на платній основі для здійснення господарської, виробничої та іншої діяльності. Таким чином лісгоспи користуються лісами в порядку спеціального (платного) користування, а громадяни в порядку загального (безоплатного) використання.
Ліс надається в користування лісогосподарському підприємству не «для чого небудь», а з конкретною метою – для ведення лісового господарства. Зміст ведення лісового господарства розкривається у ЛКУ і основні вимоги передбачають, що лісове господарство включає комплекс взаємопов’язаних заходів між собою, що здійснюються лісокористувачами для охорони, захисту, раціонального використання, відтворення лісів.
В більшості випадків у громадян склалася думка, що лісники проводять рубки де завгодно і як їм необхідно та без жодних документів. Але це не відповідає дійсності. Ведення лісового господарства ДП «Хотинське ЛГ» здійснюється винятково на підставі матеріалів лісовпорядкування. В матеріалах лісовпорядкування надається кількісна та якісна характеристика кожної лісової ділянки, запроектовується лісогосподарський захід при необхідності. Відповідно по  кожній лісовій ділянці можна простежити які рубки проводились, підстави призначення рубок, обсяги одержаної деревини. Лісовпорядкування проводять спеціалізовані лісовпорядні організації та в подальшому проводять нагляд за їх виконанням лісогосподарським підприємством. Також проводять нагляд за дотриманням вимог матеріалів лісовпорядкування лісогосподарським підприємством правоохоронні органи, державна лісова інспекція.
У відповідності до ст. 69 Лісового Кодексу право на проведення рубок надає спеціальний дозвіл – лісорубний квиток. Відповідно лісгосп не має права зрубати жодного дерева без попереднього оформлення лісорубного квитка.
Будь-якій вирубці передує процедура відведення лісосіки, що полягає у відмежуванні ділянки на місцевості, проведення переліків відведених дерев. Далі виконавці оформлюють комплект документації, що включає в себе план лісової ділянки з її геодезичною зйомкою, перелікова відомість дерев призначених до рубки, матеріально-грошову оцінку лісосіки, сортиментну структуру, технологічну карту розробки лісосіки. Зазначаємо що весь цей комплекс робіт проводиться по кожній ділянці окремо. Тільки при наявності всіх цих документів та проведенні робіт видається лісорубний квиток  в установленому законом порядку. В лісорубному квитку вказується де проводиться рубка, а саме квартал, виділ, площа та обсяг дозволеної до рубки деревини. Вже на підставі виданих лісорубних квитків проводиться так звана попенна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, яку підприємство сплачує до державного та місцевих бюджетів. В 2014 році ДП «Хотинське ЛГ» по виданих лісорубних квитках на заготівлю деревини сплатило 1305 тис.грн. до державного бюджету та 516,3 тис. грн. до місцевих бюджетів.
Загалом лісове законодавство виділяє таки види заготівлі деревних ресурсів:
-заготівля деревини під час проведення рубок головного користування;
-заготівля деревини під час здійснення лісогосподарських заходів не пов’язаних з використанням лісових ресурсів (поліпшення якісного складу лісів);
Рубки головного користування, врегульовані Постановою КМУ №761 від 23.05.2007 р. про «Порядок спеціального використання лісових ресурсів» та «Правилами рубок головного користування» затверджених наказом Державного комітету лісового господарства  №364 від 23.12.2009 року. Під рубки головного користування призначаються стиглі та перестійні насадження, пошкодженні, ті що потребують термінової рубки за своїм станом. Залежно від категорії лісів, лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід, типу лісу, складу та вікової структури деревостанів, наявності та стану підросту цінних господарських порід, ступеня стійкості грунтів проти ерозії, стрімкості схилів та інших особливостей, застосовуються такі системи рубок:
— вибіркові — рубки, під час яких періодично вирубується частина дерев, що є перестійними або стиглими, а лісова ділянка залишається постійно вкритою лісовою рослинністю;
— поступові — рубки, під час яких передбачається видалення деревостанів за кілька прийомів;
— суцільні — рубки, під час яких весь деревостан вирубається повністю, за винятком насінників, життєздатного підросту і молодняку, цінних і рідкісних видів дерев та чагарників, що підлягають збереженню;
— комбіновані — несуцільні рубки, під час яких поєднуються елементи різних систем поступових і вибіркових рубок.
Рубки головного користування суворо лімітовані, тобто встановлені ліміти на використання деревини, які розраховуються при проведенні лісовпорядкування для кожного постійного лісокористувача та затверджуються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Використання деревини понад встановлені ліміти суворо забороняється. Після проведення рубок головного користування ДП «Хотинське ЛГ» в обов’язковому порядку проводить відновлення лісу шляхом створення лісових культур або природного поновлення.
Відповідно до постанови КМУ від 12.05.2007 року за №724 «Про затвердження правил поліпшення якісного складу лісів» та постанови КМУ від 27.07.1995 року за №555 «Про затвердження Санітарних правил в лісах України» підприємство проводить рубки формування і оздоровлення лісів до яких відносяться рубки догляду, санітарні, лісовідновні, переформування, лісовідновні рубки. Мета цих рубок полягає в підвищенні стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій. Дані рубки проводяться на підставі матеріалів лісовпорядкування, санітарних або лісопатологічних обстежень, а на територіях природо-заповідного фонду за погодженням з Мінприроди.
Багато зусиль лісова охорона ДП «Хотинське ЛГ» спрямовує на боротьбу з незаконними (самовільними) рубками деревини. Нагадаємо, що до незаконної рубки деревини відноситься вирубування дерев та чагарників без відповідного дозволу, тобто лісорубного квитка. Особи, винні у вчиненні незаконної рубки лісу, несуть адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність. Також згідно чинного законодавства підприємства, організації, установи та громадяни зобовов’язані відшкодовувати шкоду заподіяну лісу. Визначення розміру майнової шкоди, заподіяної незаконними рубками, здійснюється згідно з спеціальними таксами, які затверджуються КМУ. Одна з таких постанов є Постанова КМУ від 23.07.2008 року №665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу». Наприклад відповідно до цієї постанови у випадку скоєння незаконної порубки одного дерева діаметром пня 40 сантиметрів, шкода нанесена лісовому господарству становитиме 4458 грн.11 коп.
Так в 2015 році працівниками лісової охорони Рухотинського лісництва було виявлено 4 випадки незаконної рубки, скоєної жителями с.Ржавинці. Сума шкоди нанесена лісовому господарству склала 13,1 тис. грн. Чотирьох громадян було притягнуто до адміністративної відповідальності, троє з них добровільно сплатили шкоду нанесену лісовому господарству в розмірі 7 тис. грн. По одному випадку справу передано до Хотинського РВУМВС на розслідування ( сума шкоди 6,1 тис.грн).