Основні показники лісового фонду

  № п/п Показники Одиниці

виміру

Загальні

обсяги

1 Загальна  площа земель лісового фонду га 16189
2 Вкриті лісовою рослинністю  землі га 14671
3 Загальний  запас деревостанів тис. м3 3444,3
 

 

3.1 В т.ч. площа і запас за  природним  складом
Хвойні  насадження га/тис. м3 217/64,46
Твердолистяні  насадження га/тис. м3 13774/3299,3
М”яколистяні  насадження га/тис. м3 485/67,66
Інші  деревні  породи га /тис. м3 195/12,88
3.2 В т.ч.  плоша  і запас за  віковою  структурою
Молодняки га /тис. м3 3593,5/283,16
Середньовікові  насадження га /тис. м3 7532,2/2005,82
Пристигаючі   насадження га /тис. м3 1757/591,37
Стиглі та  перестійні  насадження га /тис. м3 1788,3/563,95
4 Середній  запас на 1 га  вкритих лісовою  рослинністю  земель м3 235
5 Середня  зміна  запасу  на  1 га м3 4,2
6 Площа  природно-заповідного   фонду га 404,9